top of page
1 handelskade uit de lucht.jpg

VERGUNNINGEN

NEDERLANDERS EN AMERIKANEN VOOR EMIGRATIE NAAR CURAÇAO

VOOR NEDERLANDERS EN AMERIKANEN
VOOR EMIGRATIE NAAR CURAÇAO

Heeft u de Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit en wilt u langer dan 6 maanden op Curaçao verblijven OF gaat u op Curaçao werken? U dient dan in het bezit te zijn van een Verklaring van rechtswege (VRW) of in elk geval het “bewijs van indiening aanvraag VRW”.

Er zijn verschillende doelen waarmee de VRW kan worden aangevraagd; werknemer, rentenier, directeur, stagiaire, student, remote worker of penshonado (een gepensioneerde die vastgoed in het bezit heeft en gebruik wil maken van de zogenaamde op Curaçao bestaande “penshonadoregeling”, een fiscaal aantrekkelijke constructie). Afhankelijk van het doel waarmee de VRW wordt aangevraagd, mag u zich dus wel of niet op de arbeidsvloer begeven. Ook als u gaat stagelopen dient u dus een VRW aan te vragen, ongeacht de duur van de stage. Gaat u vrijwilligerswerk doen? Ook dan heeft u een VRW nodig.

VRW beschikking zonder gegevens-1.png

Zodra u het “bewijs van indiening aanvraag VRW” heeft ontvangen mag u al op Curaçao aanwezig zijn en de toekenning of afwijzing van de beschikking (VRW) op het eiland afwachten. Ook mag u zich met het bewijs indiening aanvraag VRW op de arbeidsvloer begeven als u de VRW-aanvraag tenminste met het juiste doel heeft aangevraagd.

Welke vergunning op u van toepassing is hangt dus af met welk doel u naar Curaçao wenst te komen. Er zijn veel mogelijkheden en uitzonderingen om een vergunning op de juiste wijze, met het juiste doel en met de juiste documenten in te dienen. Dit is weer afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Komt u alleen, heeft u een partner, echtgenoot, kinderen? Dit speelt allemaal een rol voor aanvraag van de juiste vergunning en indiening van de juiste documenten.

Op het internet vindt u helaas verschillende en helaas ook vaak onjuiste informatie over vergunningen en de te volgen procedures. Dit komt o.a. omdat beleid, wetten en regels op Curaçao continue aan verandering onderhevig zijn. Veel informatie op internet is dus niet meer recent of niet op u van toepassing of onvolledig. Ook komt het voor dat men gewoon echt niet precies weet wat nou eigenlijk de juiste procedures zijn.

Omdat wij op dagelijkse basis direct contact hebben met de verschillende Ministeries, hun beleidsmedewerkers en juristen, zijn wij altijd op de hoogte van de meest recente geldende wetten, regels en beleid of veranderingen. Wij kunnen u dus altijd de juiste informatie geven.

cole-marshall-cKbKFQa32Q4-unsplash.jpg

I FOR ALL VERZORGT HET GEHELE 
PROCES VAN A T/M Z

I for all weet hoe ingewikkeld verschillende procedures kunnen zijn voor het aanvragen van vergunningen, waardoor het soms niet mogelijk is zelf de juiste keuze te maken, de juiste documenten in te dienen en de juiste handelingen te verrichten. I for all informeert en adviseert u graag over de regels, wetten, procedures aangaande vergunningen. Mocht I for all op uw vraag niet direct het juiste antwoord weten dan zullen wij contact opnemen met de juiste instantie, uw vraag stellen en u alsnog van de juiste informatie voorzien. Mocht u wensen dat I for all u begeleidt en uw gehele vergunningaanvraag regelt, neemt u dan gerust contact met ons op.

Tevens helpen wij u graag met alle andere zaken omtrent de emigratie naar Curaçao. Denk aan containervervoer, zoeken naar een tijdelijk verblijf, kopen van een huis, bankrekeningen openen, telefoonaansluiting, kopen van een auto, kiezen van scholen. Ook het uitzoeken van een goede verzekeringsmaatschappij, fiscalist of notaris. Kortom ALLES waarbij u wel extra hulp of advies kunt gebruiken.

bottom of page