top of page

VEELGESTELDE VRAGEN

Blijf op de hoogte

WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG VOOR EEN VERGUNNING?

De vraag waar iedereen natuurlijk het antwoord op wil weten. Toch kan I for all hier niet direct antwoord op geven omdat het afhankelijk is van wat voor vergunning u nodig heeft. Als u ons een email stuurt met informatie, welke nationaliteit u heeft en met welk doel u wenst te komen dan kunnen wij u gerichter informeren voor welke vergunning u in aanmerking komt en dus ook welke documenten er verzameld moeten worden voor indiening van de aanvraag. Mocht u daarna wensen dat I for all voor u aan de slag gaat dan ontvangt u daarna de volledige lijst met vereiste documenten en uitleg over de verdere procedure.

ZIJN ER KOSTEN VERBONDEN AAN HET VERKRIJGEN VAN VERGUNNINGEN?

Ja, sinds 1 april 2014 heeft de Toelatingsorganisatie (immigratiedienst) de zogenaamde lege- en retributiekosten ingevoerd. De hoogte van deze kosten verschillen per vergunning. Bij indiening van een aanvraag voor een VRW (verklaring van rechtswege) betaal je Naf 615,00. Een verblijfsvergunning kost, afhankelijk van het doel en of het de eerste aanvraag is of een verlenging, tussen de Naf 615,00 en Naf 655,00 per persoon. Een tewerkstellingsvergunning kost Naf 1000,00 per persoon. Tevens dienen personen die niet over de Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit beschikken een waarborgsom ook wel deposito genoemd, te voldoen. Deze waarborgsom is afhankelijk van het land van herkomst en deze krijg je terug wanneer je definitief het eiland verlaat.

WAT ZIJN DE KOSTEN DIE BETAALD MOETEN WORDEN AAN I FOR ALL VOOR HAAR DIENSTVERLENING?

De bemiddelingskosten van I for all zijn sterk afhankelijk van de situatie waarin u zich begeeft en met welk doel u naar Curaçao wenst te komen. Ook het aantal personen is belangrijk te weten, de leeftijd en de nationaliteit. Daarom behandelen wij elke aanvraag zeer persoonlijk en willen we eerst graag de volledige situatie van u in kaart brengen voordat wij u een prijsopgave kunnen doen. Als u I for all een email stuurt met daarin de bovenstaande informatie dan zal I for all binnen 24 uur reageren en nemen wij persoonlijk even contact met u op zodat we n.a.v. de informatie een passende offerte kunnen doen.

MAG IK OP HET EILAND ZIJN ALS DE AANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING IS INGEDIEND?

Als u de Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit heeft en uw aanvraag voor een VRW (verklaring van rechtswege) is ingediend, dan ontvangt u een “bevestiging van aanvraag VRW”, ook wel “copie cliënte” genoemd. Met deze schriftelijke bevestiging mag u naar het eiland komen, op het eiland verblijven en zelfs al werkzaam zijn. Voor alle andere nationaliteiten geldt officieel dat zij de uitslag van de beschikking in het buitenland moeten afwachten tenzij de beschikking gereed is gemaakt binnen het tijdsbestek dat u op basis van toeristisch verblijf, op het eiland verblijft. Alleen dan is het mogelijk dat u al op het eiland bent en niet meer het eiland hoeft te verlaten. Hierop zijn echter enkele uitzonderingen. I for all kan u hierover nader toelichting geven.

KAN I FOR ALL GARANDEREN DAT EEN INGEDIENDE AANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING WORDT GOEDGEKEURD DOOR DE OVERHEIDSINSTANTIE?

I for all kan niet 100% garanderen of een vergunning wordt goedgekeurd of wordt afgewezen. I for all kan hier dan ook niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Echter, als de door u gegeven informatie klopt, er niet gefraudeerd is met aangeleverde documenten en het dossier volledig is, dan mag u er vanuit gaan dat uw aanvraag gehonoreerd zal worden. Bent u echter zonder geldige titel op het eiland geweest of is de informatie die door u gegeven is, niet correct dan zal I for all niet in bezwaar gaan mocht een vergunning worden afgewezen. Uiteraard bent u dan vrij om op eigen titel een bezwaar in te dienen.

ZORGT I FOR ALL OOK VOOR ALLE DOCUMENTEN?

Er is een paar documenten die u zelf dient aan te vragen zoals o.a. een geboorteakte en de VOG (verklaring omtrent gedrag). I for all is hiertoe niet gemachtigd maar als u ingezetene bent van Nederland dan vullen wij wel alle VOG-aanvraagformulieren voor u in zodat u deze slechts nog per email hoeft te versturen naar het Ministerie van Justitie in Den Haag. U hoeft hiervoor dus absoluut niet het Kabinet van de Gouverneur in te schakelen. Dit kost alleen maar extra geld. Tevens kunnen wij u uiteraard precies informeren welke documenten u zelf dient te verzamelen en waar en hoe deze documenten kunnen worden opgevraagd.  I for all zorgt zelf voor de betaling van de legeskosten die aan de Toelatingsorganisatie van Curaçao moeten worden voldaan. Tevens dragen wij zorg voor de werkgeversverklaring als u gaat werken en zorgen we voor de andere formulieren die moeten worden ingevuld.

MIJN VERBLIJFSVERGUNNING IS VERLOPEN MAAR IK HEB WEL EEN AANVRAAG VOOR VERLENGING INGEDIEND. MAG IK NU REIZEN EN WEER HET EILAND OP ALS IK TERUGKOM?

Officieel mag u reizen maar de grensbewaking op het vliegveld te Curaçao doet soms toch erg moeilijk. I for all raadt u daarom aan om een “bewijs van terugkeer” aan te vragen. Wij kunnen u hierbij helpen.

KAN I FOR ALL OOK HELPEN BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN VERZEKERING VOOR ZIEKTEKOSTEN, HUIS OF AUTO?

Natuurlijk. I for all heeft een goede samenwerking met een verzekeringsmaatschappij die verschillende verzekeringen aanbiedt zoals ziektekostenverzekering, inboedelverzekering, autoverzekering.

KAN I FOR ALL MIJ HELPEN MET BELASTINGZAKEN?

I for all kan u veel informatie geven inzake belastingzaken maar dat is niet onze corebusiness. Gelukkig hebben wij goede contacten met de belastingdienst alhier en een nauwe samenwerking met een fiscaal bedrijf dat gespecialiseerd is in alles wat met belastingen te maken heeft. Natuurlijk kunt u uw vraag stellen aan I for all. Wij zullen u zo volledig mogelijk infomeren en anders graag doorverwijzen.

BEN JE VERPLICHT OM JE UIT TE SCHRIJVEN UIT HET LAND WAAR JE WOONT ALS JE JE WILT INSCHRIJVEN IN HET GEMEENTEHUIS TE CURAÇAO?

Als je in Nederland ingeschreven staat en je wilt je inschrijven in het gemeentehuis alhier dan dien je o.a. een originele uitschrijving van het gemeentehuis uit Nederland aan te tonen op het moment dat je je hier op Curaçao gaat inschrijven. Een uitschrijving is (nog) niet nodig voor indiening en ophalen van de VRW of verblijfsvergunning. Dit ivm het belastingverdrag dat Nederland en Curaçao met elkaar hebben. Kom je uit land waar geen belastingverdrag mee is afgesloten (de meeste landen) dan is een uitschrijving uit dat land niet nodig.

bottom of page