top of page
2 Letters Curacao. 1.jpg

VERGUNNINGEN

ANDERE NATIONALITEITEN VOOR EMIGRATIE NAAR CURAÇAO

U HEEFT DE KEUZE GEMAAKT OM TE EMIGREREN NAAR CURAÇAO, EN NU?

Heeft u niet de Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit? Dan behoort u tot de categorie “Vreemdeling”, een term die de Toelatingsorganisatie hier op Curaçao ervoor hanteert. Elke vreemdeling die voor langere tijd op Curaçao wil verblijven, dient in elk geval een verblijfsvergunning aan te vragen en indien er ook sprake is van werken, ook een tewerkstellingsvergunning. Vergunningen die moeten worden aangevraagd zijn afhankelijk van de nationaliteit, de duur van verblijf en het doel waarmee u naar het eiland wilt komen.

Voor alle vergunningen geldt dat er leges- en retributiekosten aan de overheid alhier moeten worden betaald. De bedragen zijn afhankelijk van het doel waarmee u de vergunning aanvraagt. U kunt een vergunning aanvragen met als doel stagiaire / student / werknemer / directeur / rentenier, remote worker of als zogenaamde penshonado (lokale term voor een gepensioneerde persoon en in het bezit van vastgoed op het eiland). Tevens is er de mogelijkheid om een investeringsvergunning aan te vragen. Voor elke verblijfsvergunning zijn verschillende documenten nodig welke moeten worden overlegd aan de Toelatingsorganisatie (ook wel de TO of emigratiedienst van Curaçao genoemd). Dit geldt ook voor de tewerkstellingsvergunning als u gaat werken op Curaçao. Als u wilt gaan werken op Curaçao dan dient u een werkgever te hebben die voor u garant staat en de vacature en tewerkstellingsvergunning (TWV) indient of laat indienen. Blijft u op Curaçao voor uw werkgever werken die in het buitenland gevestigd is dan dient u een vergunning aan te vragen met als doel remote worker.

U dient de toekenning of afwijzing van de beschikking (tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning) in principe in het buitenland af te wachten tenzij uw beschikking gereed is als u op basis van toeristisch verblijf op Curaçao verblijft en deze termijn niet is overschreden. De maximale duur voor toeristisch verblijf verschilt per land.

TWV zonder gegevens-1.png

Als u wilt gaan werken op Curaçao dan dient u een werkgever te hebben die voor u garant staat en de vacature en tewerkstellingsvergunning (TWV) indient of laat indienen. Blijft u op Curaçao voor uw werkgever werken die in het buitenland gevestigd is dan dient u een vergunning aan te vragen met als doel remote worker.

U dient de toekenning of afwijzing van de beschikking (tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning) in principe in het buitenland af te wachten tenzij uw beschikking gereed is als u op basis van toeristisch verblijf op Curaçao verblijft en deze termijn niet is overschreden. De maximale duur voor toeristisch verblijf verschilt per land.

Houd u er rekening meer dat het een langdurig traject is met verschillende procedures en voorwaarden waaraan u moet voldoen om de juiste vergunningen aan te vragen. Het behandelingstraject voor verkrijging van een tewerkstellingsvergunning is momenteel 8 weken tot 4 maanden. Voor een verblijfsvergunning kan het soms tot 5 maanden duren voordat de beschikking gereed is. Heeft u beide vergunningen nodig dan bent u dus zo 8 maanden verder voordat u de vergunningen heeft.

cole-marshall-cKbKFQa32Q4-unsplash.jpg

I FOR ALL VERZORGT HET GEHELE PROCES

I for all verzorgt alle vergunningen van A t/m Z voor u en uw gezin. Ook uw toekomstige werkgever hoeft zelf niet voor de tewerkstellingsvergunning zorg te dragen maar kan ons hiervoor machtigen. Naast het aanvragen van vergunningen zijn er nog een heleboel andere zaken die bij een emigratie naar Curaçao belangrijk zijn. I for all informeert en adviseert u graag. Tevens helpen wij u graag met uw huisvestiging, het kopen van een auto, het openen van een bankrekening en vele andere zaken. Wilt u meer weten over het aanvragen van een verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning of heeft u andere vragen die met uw emigratie naar Curaçao te maken hebben? Laat het ons gerust weten.

bottom of page