Betalen voor Verklaring van rechtswege en vele andere vergunningen

BELANGRIJKE INFORMATIE

Kosten voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning, een Verklaring van Rechtswege en vele andere vergunningen op Curacao.

officiele documenten

INGAANDE per 1 april 2014!

Op 6 februari jl. heeft het parlement te Curacao een aantal veranderingen in de Wet Toelating en uitzetting en de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curacao 1992, goedgekeurd.
Dit houdt in dat met deze landsverordening, de vrijstelling van zegel en kosten ten aanzien van verzoeken van een “vreemdeling”, wordt afgeschaft.

Eenieder die vanaf 1 april 2014 een vergunning nodig heeft, gaat voor deze vergunning betalen aan de Toelatingsorganisatie (=Emigratie/Immigratiedienst) te Curacao.

Per 1 april 2014 gelden de volgende leges:

a. Bewijs van terugkeer Naf 170,-
b. Niet-van-toepassing verklaring Naf 170,-
c. Verklaring van Rechtswege Naf 560,-
d. Eerste verzoek (doel arbeid) Naf 600,-
e. Eerste verzoek (doel gezinshereniging) Naf 600,-
f. Voor meereizend gezinslid Naf 600,-
g. Eerste verzoek (doel studie) Naf 570,-
h. Eerste verzoek (doel rentenier) Naf 580,-
i. Eerste verzoek (doel gepensioneerd) Naf 580,-
j. Eerste verzoek (doel eigen bedrijf) Naf 580,-
k. Verlenging (doel arbeid) Naf 570,-
l. Verlenging (doel gezinshereniging) Naf 580,-
m. Verlenging (doel studie) Naf 570,-
n. Verlenging (doel rentenier) Naf 570,-
o. Verlenging (doel gepensioneerd) Naf 570,-
p. Verlenging (doel eigen bedrijf) Naf 570,-
q. Wijziging vergunning Naf 570,-
r. Vergunning tot onbepaalde tijd Naf 570,-
s. Stageverblijf Naf 470,-
t. Kort verblijf Naf 480,-
u. Verlenging toeristisch verblijf Naf 470,-
v. Definitief vertrek Naf 90,-
w. Afschrift Naf 140,00

Mocht u meer informatie wensen over deze nieuwe procedure zoals wanneer en waar de leges te betalen, neemt u dan contact op met I for all.

Vergunningenloket te Curacao

BELANGRIJK overheid Curacao
Duidelijkheid over zaken aangaande aanvragen/verlengen paspoort – sedula – autokeuring, intake voor vestigingsvergunning en verblijfsvergunning voor personen die op Curacao woonachtig (gaan) zijn.

I for all krijgt vele vragen inzake de verwarring die ontstaan is waar men zich dient te melden voor het aanvragen/verlengen van een sedula, paspoort, het keuren van een auto en het hoe en wat inzake het aanvragen van een verblijfsvergunning of vestigingsvergunning (eigen bedrijf oprichten). Voor bovenstaande zaken en om te weten te komen welke benodigde documenten u nodig heeft verwijst I for all u graag naar het VERGUNNINGENLOKET CURACAO.

Het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening heeft reeds een aantal overheidsdiensten voor Curacao samengevoegd in een nieuw gebouw. Dit gebouw heet ook wel het Vergunningenloket en tevens zijn hier ook Bentana di Informashon gevestigd plus een gedeelte van DAZ (Dienst Arbeidszaken).

Adres: Eurobuilding Salina 127 unit 3-8
Vergunningenloket algemeen: tel: 4333100
Bentana di Informashon: tel 4333123 of 0800-1515
Openingstijden: ma-do 08.00 tot 15.00 uur
vrij 08.00 – 12.00 uur

I for all: voor al uw vragen inzake overheidskwesties, de complete verzorging van uw inschrijving, uitschrijving en verblijfs- horeca- en vestigingsvergunningen op het eiland Curacao.

I for all: Accuraat, informatief en servicegericht